Koru Fysioterapi & Akupunktur er et privat fysioterapi tilbud i Aukra Kommune drevet av Kimberly Iversen.


Private timer drives uten drifttilskudd. Det vil si du dekker hele beløpet på behandlingen etter endt behandling. De fleste som har helseforsikring for fysioterapi får også dekt behandlingen. Til gjengjeld får du behandling med kortere ventetid. Du kan bestille private timer via nettsidene. Det er ledige private timer tirsdager og torsdager.


På grunn av et midlertidig vikariat i Aukra Kommune, jobber Kimberly i samarbeid med den kommunale ventelisten mandag, onsdag og fredag. Det er derfor ikke ledige private timer disse dagene. For henvisninger til kommunal fysioterapi må du selv gå til Aukra Kommune sine nettsider for mer informasjon om tilbudet, prosessen og fylle ut informasjonen som trengs.


Private gruppetimer holdes mandag og onsdag kveld. Se fanen under gruppetimer for mer info anngående disse timene. For påmelding til gruppetimer melder du deg på via facebook siden.


Ta kontakt for ytterligere informasjon -velkommen skal du være!      

 

Besøksadresse:

Aukraringen 4

(v/Coop Prix)

Falkhytten

6480 Aukra


Tel: 94827002

Epost: post@koru.no

Priser fysioterapi:


Undersøkelse:                  600kr

Behandling (60min):         600kr

Behandling (30min):         400kr

Trykkbølgebehandling:      600kr